Sukces Site Firma Utrzymanie systemu zarządzania jakością

Utrzymanie systemu zarządzania jakością

4 min read
0
1,439
praca

Wdrożenie ISO 9001 to dopiero początek drogi do podnoszenia jakości działania organizacji. W zasady normy wpisane jest ciągłe doskonalenie, co wiąże się z bieżącą kontrolą stanu systemu oraz poszukiwaniem obszarów do poprawy.

Rola pełnomocnika do spraw jakości

Pełnomocnik ds. zarządzania jakością jest osobą, która nie tylko nadzoruje przebieg samego procesu certyfikacji, ale też zajmuje się utrzymaniem systemu. Do jego zadań należy między innymi współpraca z członkami najwyższego kierownictwa w organizacji oraz dzielenie się z nimi wiedzą o SZJ. Kolejnym ważnym obowiązkiem jest sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem audytów wewnętrznych w organizacji. Pełnomocnik czuwa nad planowaniem kontroli, przeprowadza analizy raportów niezgodności, a także sprawuje pieczę nad wprowadzaniem działań korygujących. Do jego zadań należy także przygotowanie danych na przegląd zarządzania.

Czym zajmuje się audytor wewnętrzny?

Głównym zadaniem osoby na tym stanowisku jest oczywiście przeprowadzanie audytu. Warto jednak wiedzieć, że wiążą się z nim działania przygotowawcze np. opracowanie niezbędnych dokumentów, czy harmonogramu i zakresu kontroli. Samo przeprowadzanie audytu to w dużej mierze przegląd dokumentacji projektowej, a także rozmowy z pracownikami na różnych stanowiskach. Audytor wewnętrzny jest odpowiedzialny także za opracowanie raportu z audytu, który zawiera wszystkie wyniki, a w szczególności opisuje niezgodności. Ten dokument jest prezentowany przed przedstawicielami najwyższego kierownictwa. Aby dobrze przygotować się do pełnienia tej roli warto wziąć udział w specjalnym szkoleniu prowadzonym przez jednostkę certyfikacyjną. Podczas takiego kursu kandydaci poznają szczegółowo wymogi normy ISO 9001 oraz ich praktyczną implementację. Ponadto prowadzone są praktyczne ćwiczenia dotyczące planowania, przeprowadzania i raportowania wyników audytu. Audytor wewnętrzny (https://szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/audytor-wewnetrzny-szj-iso-90012008-irca/) będzie po takim szkoleniu świetnie rozumiał swoją rolę w organizacji oraz dobrze wykonywał powierzone mu zadania.

Załaduj więcej komentarzy
Load More By admin
Load More In Firma
Comments are closed.

Sprawdź również

Przewodnik po szybkim rozwodzie – jak najszybciej zakończyć małżeństwo

Rozwód to nie tylko trudna decyzja, ale także proces, który może być emocjonalnie wyczerpu…