Sukces Site Pieniądze Forex – analiza fundamentalna, czyli najważniejsze czynniki gry

Forex – analiza fundamentalna, czyli najważniejsze czynniki gry

3 min read
0
1,086
wykres

Analiza fundamentalna służy analizowaniu czynników, mających największy wpływ na rynek Forex. Nie można brać pod uwagę każdego szczegółu, należy się skupić na elementach mających największy wpływ na sytuację rynkową.

Analiza fundamentalna służy do przewidywania przyszłych zmian kursów walut na podstawie obserwacji wydarzeń gospodarczych i politycznych. Więcej informacji na jej temat można znaleźć na stronie tms.pl. Największy wpływ na sytuację na rynku Forex mają: stopa procentowa, sytuacja rynku pracy, deficyt budżetowy, wzrost gospodarczy (w tym PKB).

Stopa procentowa jest jednym z podstawowych mierników rozwoju danego kraju – ma więc ogromny wpływ na kursy walut. Ogólnie rzecz ujmując, im lepsza jest kondycja danego państwa, tym lepszy jest kurs jego waluty. Jest to wynikiem inwestycji graczy Forex – gdy widzą stabilną lub polepszającą się sytuację danego kraju, inwestują swoje środki w jego walutę.

Sytuacja na rynku pracy, obrazowana przez współczynnik bezrobocia, doskonale oddaje to, czy dany kraj się rozwija, a jeśli tak, to w jakim tempie. Należy jednak zwracać uwagę na to, w jakim sektorze gospodarki zatrudniani są obywatele tegoż kraju. Znacząca przewaga sektora rolniczego, mimo małego bezrobocia, nie znaczy, że sytuacja tego kraju jest lepsza, niż państwa z większym bezrobociem, w którym przeważającym sektorem gospodarki są usługi.

Deficyt budżetowy występuje, gdy wydatki państwa przewyższają jego dochody. Przy analizie deficytu budżetowego państw (który posiada nieomal każdy kraj) należy przede wszystkim zwrócić uwagę na tempo wzrostu deficytu – to ono mówi nam, w jakiej sytuacji jest gospodarka danego kraju. Im szybciej rośnie deficyt, tym sytuacja jest gorsza – doprowadzi to w konsekwencji do „ucieczki” inwestorów.

Przy planowaniu długookresowych inwestycji, konieczne jest śledzenie wzrostu gospodarczego państw. Mówi on nam o tym, o ile wzrosła roczna produkcja dóbr i usług – na tej podstawie można wybrać państwa, w których wzrost gospodarczy jest największy i w ich waluty inwestować.

Załaduj więcej komentarzy
Load More By admin
Load More In Pieniądze
Comments are closed.

Sprawdź również

Efektywność i rozwój biznesu dzięki usługom spedycyjnym – korzyści dla firm

W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym, gdzie przedsiębiorstwa są coraz bardziej za…