Sukces Site Prawo i Podatki Na czym polega partnerstwo publiczno-prywatne?

Na czym polega partnerstwo publiczno-prywatne?

4 min read
0
1,142
biznes

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to współpraca partnera publicznego i prywatnego w celu realizacji zadania publicznego. Jest ono szczególnie popularne w finansowaniu inwestycji. Mogą to być zarówno podmioty rządowe jak i jednostki samorządowe. Jakie są najważniejsze cele PPP?

Do najważniejszych powodów realizowania programów partnerstwa publiczno-prywatnego należą:

  • Zwiększenie ilości inwestycji infrastrukturalnych dzięki zaangażowaniu kapitału prywatnego.
  • Przełamywanie ograniczeń fiskalnych (np. limitów zadłużenia)
  • Możliwość skorzystania z innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez sektor prywatny.
  • Uzyskanie wyższej wartości i niższej ceny, czyli zwiększenie efektywności inwestycji publicznych.

Dlaczego PPP jest lepsze od tradycyjnych zamówień publicznych?

Zacznijmy od analizy opłacalności projektu inwestycyjnego. Udział partnera prywatnego zdecydowanie zwiększa szansę na wybór projektów gwarantujących rentowność. Podmiot prywatny motywowany jest potencjalnymi zyskami z inwestycji i nie zaangażuje się projekty, które nie gwarantują zwrotu nakładów i uzyskania rentowności. Dodatkowo jeżeli partner prywatny korzysta ze wsparcia inwestora kapitałowego lub kredytodawcy to szansa nad odfiltrowanie projektów nieefektywnych wzrasta jeszcze bardziej. Inwestorzy i banki poprzedzają bowiem zaangażowanie się w PPP szczegółowym badaniem due diligence. Prognozy przychodowe przyjmowane podczas badań są zazwyczaj dużo bardziej ostrożne od prognoz wykonywanych przez jednostki rządowe lub jednostki samorządu terytorialnego. Szansa na to, że inwestorzy i kredytodawcy sfinansują złe projekty jest niewielka.

Kolejną zaletą udziału podmiotów prywatnych w inwestycjach publicznych jest zwiększenie efektywności w wykorzystywaniu infrastruktury po zakończeniu procesu inwestycyjnego. Nie jest tajemnicą, że instytucje rządowe lub jednostki samorządu terytorialnego często zarządzają infrastrukturą w sposób nieefektywny, a jakość dostarczanych usług jest po prostu na niskim poziomie. Partner prywatny dąży do uzyskania jak najwyższych zysków. Dlatego realizuje odpowiedzialną politykę kosztową i dba, aby dostarczane usługi były jak najbardziej atrakcyjne dla potencjalnych odbiorców. Zachowuje się jak typowe firma komercyjna, której celem jest maksymalizacja zysków.

Na końcu warto wspomnieć o korzyściach infrastrukturalnych polegających na transferze nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań do sektora publicznego. Partnerzy prywatni często dysponują unikalną wiedzą i innowacyjnymi rozwiązaniami niedostępnymi dla podmiotów rządowych i samorządowych. I właśnie dzięki zaangażowaniu podmiotów prywatnych najbardziej nowoczesne rozwiązania są w naturalny sposób przenoszone do realizowanych w ramach PPP obiektów użyteczności publicznej. Zyskuje na tym zarówno zamawiający jak również, a może przede wszystkim, przyszli użytkownicy.

Źródło: ASA – Partnerstwo publiczno-prywatne

Załaduj więcej komentarzy
Load More By admin
Load More In Prawo i Podatki
Comments are closed.

Sprawdź również

Efektywność i rozwój biznesu dzięki usługom spedycyjnym – korzyści dla firm

W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym, gdzie przedsiębiorstwa są coraz bardziej za…