Sukces Site Prawo i Podatki Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

4 min read
0
614
dacia

Właściciele samochodów muszą posiadać aktualne ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Wielu z nich nie zdaje sobie jednak sprawy w jaki sposób korzystać z OC aby uzyskać odszkodowanie po szkodzie komunikacyjnej. Szkodę najlepiej zgłosić od razu to towarzystwa ubezpieczeniowego i opisać wszystkie informacje na temat jej przebiegu. Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, a z przedstawioną decyzją i kwotą wypłaty nie musimy się zgodzić.

Czym jest OC?

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego jest obowiązany do zawarcia ubezpieczenia OC. Polskie Biuro Ubezpieczeń podkreśla, że jest to ubezpieczenie za szkody powstałe w związku z ruchem tego konkretnego pojazdu mechanicznego. Aktualne ubezpieczenie OC umożliwi uzyskanie odszkodowania poszkodowanemu, które wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy. Odpowiedzialność obejmie zatem wszystkie szkody powstałe w związku z poruszaniem się tym pojazdem. Do tych szkód zaliczymy: śmierć, zniszczenie lub utratę mienia, uszkodzenie ciała.

Jak wygląda dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy?

Odszkodowanie przysługuje każdej osobie, która nie jest sprawcą wypadku. Roszczenie może więc złożyć każdy uczestnik wypadku komunikacyjnego. Firmy ubezpieczeniowe próbują zaniżać wypłacane odszkodowania, dlatego dochodzenie roszczeń nie jest łatwe.Osoby poszkodowane często nie zdają sobie sprawy, że przysługuje im odszkodowanie i jaka kwota się im należy.

Zgłoszenie szkody

Bardzo ważne jest oświadczenie sprawcy o winie oraz notatka sporządzona przez policję. Szkodę najlepiej zgłosić od razu po jej wystąpieniu, ponieważ pamiętamy wtedy więcej szczegółów dotyczących całego zajścia. Według obowiązującego prawa na zgłoszenie szkody mamy jednak 3 lata. Niezwykle ważne jest ustalenie rozmiaru szkody i określenie wartości odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe dość często zlecają oględziny rzeczoznawcy, który przygotuje kosztorys naprawy. Klienci dość często odrzucają przedstawione decyzje, ponieważ kosztorysy są znacznie zaniżone. W dokumencie odwołania powinniśmy podać z którą pozycją kosztorysu się nie zgadzamy.

Wysokie odszkodowanie

Znajomość przepisów prawa pozwoli nam uzyskać odpowiednio wysokie odszkodowanie. Naprawienie szkody powinno oznaczać bowiem przywrócenie do stanu sprzed wypadku. Ważne jest więc przedstawienie wszystkich utraconych korzyści i dóbr. W przypadku zbyt niskiego odszkodowania można złożyć reklamację, a nasze odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie 30 dni. W wyjątkowych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może wydłużyć termin do 60 dni i poinformować o tym klienta. Przydatna może okazać się pomoc kancelarii odszkodowawczej, która zna wiele sztuczek stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Doświadczenia i porady w tej tematyce znajdziemy na forum https://internetnews.net.pl/forum/

Załaduj więcej komentarzy
Load More By admin
Load More In Prawo i Podatki
Comments are closed.

Sprawdź również

Przewodnik po szybkim rozwodzie – jak najszybciej zakończyć małżeństwo

Rozwód to nie tylko trudna decyzja, ale także proces, który może być emocjonalnie wyczerpu…