Sukces Site Prawo i Podatki Uprawnienia i obowiązki komornika sądowego

Uprawnienia i obowiązki komornika sądowego

4 min read
0
591
komornik sądowy

Zwykle komornik nie kojarzy nam się z niczym przyjemnym. Jego wizytacje często kończą się kłótnią i awanturą, przyprawiającą sąsiadów o zawrót głowy. Jednak należy pamiętać, że komornik sądowy to przede wszystkim funkcjonariusz publiczny, który pełni swoje obowiązki. Jakiego rodzaju obowiązki ma zatem komornik, a także jakie są główne zasady wykonywania tego zawodu?.

Zasady wykonywania zawodu komornika sądowego

Komornik sądowy musi postępować przede wszystkim zgodnie z zakresem swoich obowiązków i z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawę do jego odwołania stanowić może stanowić rażące naruszenie przepisów prawnych, a także przekraczanie granicy swoich uprawnień. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jaką musi wykonać komornik sądowy, przed przystąpieniem do wykonywania czynności prawnych, jest okazanie swojego identyfikatora. Musi on zostać wydany przez Krajową Radę Komorniczą, a także zawierać zdjęcie komornika, jego imię i nazwisko, określenie funkcji jaką ją pełni, a także ważne orzeczenie sądu, w imieniu którego jest zobowiązany do przeprowadzenia czynności. Okazanie identyfikatora i wylegitymowanie się ma za zadanie umożliwienia właściwej weryfikacji osób, które są uprawnione przez sąd, do wypełnienia czynności egzekucyjnych. Kolejną zasadą wykonywania zawodu komornika sądowego jest to, że z reguły powinien prowadzić on kancelarie komorniczą. To właśnie tam interesanci powinni zgłaszać się w przypadku zalegających płatności czy innych problemów, wymagających przeprowadzenia komorniczej egzekucji.

Obowiązki komornika sądowego

Jak już zostało to wspomniane komornik sądowy musi działać zgodnie z przepisami prawa. To właśnie na ich podstawie, komornikowi sądowemu powierzono wykonanie następujących zadań:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych, które zapadły w sprawach o roszczenia pieniężne, a także niepieniężne, a także dodatkowo zabezpieczenie tych roszczeń.
  • wykonywanie innych orzeczeń i postępowań egzekucyjnych tylko jeśli podlegają one możliwości wykonania bez klauzuli, a które są wydane na podstawię odrębnych przepisów.
  • przygotowywanie protokołów stanu faktycznego przed wydaniem orzeczenia i rozpoczęciem postepowania sądowego
  • obowiązek doręczania sądowych zawiadomień, oczywiście za potwierdzeniem odbioru.
  • sprawowanie należytego nadzoru urzędowego nad publicznymi, dobrowolnymi licytacjami, jednak może tego dokonać tylko na wniosek organizatora takie licytacji.
  • wszczęcie poszukiwań majątku dłużnika na wyraźne zlecenie wierzyciela.
  • należyte zabezpieczenie spadku i sporządzenie inwentarza.

Źródło: komorniksadowygliwice.pl

Załaduj więcej komentarzy
Load More By admin
Load More In Prawo i Podatki
Comments are closed.

Sprawdź również

Efektywność i rozwój biznesu dzięki usługom spedycyjnym – korzyści dla firm

W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym, gdzie przedsiębiorstwa są coraz bardziej za…