Sukces Site Prawo i Podatki Spółka komandytowa a podatki – co warto wiedzieć

Spółka komandytowa a podatki – co warto wiedzieć

6 min read
0
919
kobieta

Spółka komandytowa, podobnie jak jawna i partnerska, zaliczana jest do spółek osobowych. Taka spółka nie ma osobowości prawnej, ma za to podmiotowość prawną. Może zatem we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, posiadać własność, pozywać i być pozywaną itd.

Tym czym charakteryzuje się spółka komandytowa, jest pozycja jej wspólników: komplementariusza i komandytariusza. Każdy z nich pełni inną funkcję w spółce i inaczej odpowiada za jej zobowiązania.

Komplementariusz  reprezentuje spółkę i prowadzi jej sprawy. Odpowiada za długi spółki całym swoim majątkiem. Oznacza to, że w razie niewypłacalności spółki, komplementariusz być może będzie sięgnąć do swojego prywatnego majątku.

Komandytariusz nie może reprezentować spółki komandytowej. Odpowiada on za zobowiązana spółki do wysokości tzw. sumy komandytowej. Suma komandytowa określona jest w umowie spółki, nie ma żadnych odgórnych przepisów określającej jej wysokość. Najczęściej spotykaną praktyką jest ustalanie sumy komandytowej na takim samym poziomie, co wniesiony kapitał początkowy.

Jeżeli spółka ma kilku komandytariuszy – każdy może mieć określoną inną sumę komandytową.  Informacje dotyczące sumy komandytowej ujawniane są w KRS.

Opodatkowanie spółki komandytowej

Z punktu widzenia podatku dochodowego, spółka komandytowa, podobnie jak spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są jej wspólnicy. Wspólnicy wykazują przychody oraz koszty proporcjonalnie do posiadanego w spółce udziału.

Tym samym, jeżeli wspólnicy spółki komandytowej są osobami fizycznymi mają możliwość wyboru formy opodatkowania. W przypadku tej spółki komandytowej możliwość jest ograniczona do:

  • opodatkowania podatkiem liniowym lub
  • opodatkowania wg skali podatkowej (zasady ogólne).

Dlaczego ta spółka jest atrakcyjnym rozwiązaniem? W pierwszej kolejności należy zauważyć, że podatek dochodowy płacony jest raz, na poziomie wspólników (w ten sposób unikamy podwójnego opodatkowania przychodu, najpierw w spółce, a później na poziomie wspólników przy podziale zysku), a po drugie to, że odpowiedzialność jednego ze wspólników – komandytariusza – ograniczona jest do wysokości sumy komandytowej.

Te dwie cechy decydują o atrakcyjności spółki komandytowej. oczywiście należy pamiętać, że korzystna jest rola komandytariusza. Komplementariusz, odpowiada całym swoim majątkiem, więc jego sytuacja nie różni się od sytuacji wspólników w innych spółkach osobowych.

W niektórych przypadkach udziałowcami spółki komandytowej są osoby prawne (w praktyce najczęściej spółka z o.o.). W takim przypadku dochody spółek osobowych (w tym m.in. spółek komandytowych) przypisuje się wspólnikom tych spółek proporcjonalnie do posiadanych w nich udziałów. Wynika to z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółki komandytowe są transparentne podatkowo. Wypracowany przez nie zysk nie jest bezpośrednio obciążony podatkiem dochodowym na poziomie spółek. Podmiotami podatku dochodowego są bowiem odrębnie wszyscy wspólnicy, a opodatkowaniu podlega dochód uzyskiwany przez każdego ze wspólników z osobna. W tym wypadku dochody osoby prawnej (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z udziałów w spółce komandytowej pochodzą ze sprzedaży prowadzonej przez spółkę komandytową, która podatkowo jednak zaliczana jest do działalności gospodarczej spółki z o.o. (art. 5 ust. 3 ustawy o CIT).

Podatek w spółce komandytowej – VAT

Podatnikiem podatku VAT, podobnie jak w przypadku innych spółek,  jest spółka. To na niej ciążą wszystkie obowiązki związane z podatkiem VAT, a więc: rejestracja do VAT, odprowadzanie podatku, składanie deklaracji podatkowych, czy przesyłanie JPK_VAT.

Artykuł powstał we współpracy z https://pik-ksiegowosc.pl/

Załaduj więcej komentarzy
Load More By admin
Load More In Prawo i Podatki
Comments are closed.

Sprawdź również

Przewodnik po szybkim rozwodzie – jak najszybciej zakończyć małżeństwo

Rozwód to nie tylko trudna decyzja, ale także proces, który może być emocjonalnie wyczerpu…