Sukces Site Inwestycje Co to jest OFE? Jak działają fundusze emerytalne?

Co to jest OFE? Jak działają fundusze emerytalne?

6 min read
0
393
pieniądze

Podstawowym celem emerytury jest zapewnianie bezpieczeństwa ekonomicznego po wycofaniu się z życia zawodowego. W Polsce system emerytalny składa się z trzech filarów, z czego pierwszy jest obowiązkowy, a pozostałe dwa są dobrowolne. Przed planowaniem swojej przyszłej emerytury warto przeanalizować wszystkie dostępne warianty. Polecanym rozwiązaniem jest założenie otwartego funduszu emerytalnego w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

Zakończenie życia zawodowego po przekroczeniu określonej bariery wiekowej jest równoznaczne z nabyciem prawa do pobierania emerytury. Jej wysokość uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od osiąganych i opodatkowanych dochodów. Duży wpływ na wysokość emerytury ma również sposób zarządzania swoimi finansami.

System emerytalny w Polsce

Polski system emerytalny składa się z trzech filarów:

 •         I filar tworzy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który zarządzany jest przez ZUS,
 •         II filar tworzą otwarte fundusze emerytalne (OFE),
 •         III filar opiera się na: indywidualnym koncie emerytalnym (IKE), indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKEZE) oraz pracowniczym programie emerytalnym (PPE).

Co istotne, I filar jest obowiązkowy, natomiast II i III filar są dobrowolne. Wysokość emerytury z I filaru uzależniona jest przede wszystkim od wysokości opodatkowanych dochodów. Natomiast w ramach II filaru każdy może sam wybrać sobie towarzystwo ubezpieczeniowe, które będzie prowadziło jego otwarty fundusz emerytalny. Z kolei III filar w polskim systemie emerytalnym jest najmniej popularną formą oszczędzania na emeryturę. Tego typu rozwiązania bardzo często są oferowane przez pracodawców w ramach funduszu pracowniczego.

Czym jest otwarty fundusz emerytalny?

W świetle przepisów otwarty fundusz emerytalny jest osobą prawną, która zarządzania jest przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Osoby, które decydują się na ulokowanie swoich środków w OFE, stają się posiadaczami jednostek rachunkowych, których wartość uzależniona jest od wartości rynkowej aktywów.

Osoby, które chcą przystąpić do OFE muszą zawrzeć umowę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. Przed tym jednak warto sprawdzić opinię na temat danego ubezpieczyciela oraz zapoznać się z prowadzoną przez niego polityką inwestycyjną.  Jeśli już podpiszemy umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym warto pamiętać o tym, że mamy prawo do informacji o środkach zgromadzonych na indywidualnym rachunku. Przy czym ważne jest również to, że do funduszu emerytalnego można przystąpić w ciągu 4 miesięcy od podjęcia pierwszej pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej.

Prawa i obowiązki członka funduszu emerytalnego

Członek funduszu emerytalnego może wskazać osoby, na rzecz, których w przypadku jego śmierci zostaną wypłacone zgromadzone środki. Ma on również prawo do pozyskiwania informacji o:

 •         statucie funduszu emerytalnego,
 •         wynikach działalności inwestycyjnej funduszu,
 •         ryzyku inwestycyjnym funduszu,
 •         rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu,
 •         wysokości opłat pobieranych od członków funduszu,
 •         wartości lokat funduszu,
 •         kosztach pokrywanych z aktywów funduszu.

Natomiast na liście obowiązków członka funduszu emerytalnego znajduje się:

 •         obowiązek informowania funduszu o zmianie stosunków majątkowych w małżeństwie,
 •         obowiązek informowania funduszu o zmianie danych: nazwiska, dokumentu tożsamości, adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego.

Załaduj więcej komentarzy
Load More By admin
Load More In Inwestycje
Comments are closed.

Sprawdź również

Kodeks etyki obowiązuje także komorników sądowych

Być może nie każdy wie, ale komornik sądowy jest tak zwanym zawodem zaufania publicznego. …