Sukces Site Inwestycje Co to jest OFE? Jak działają fundusze emerytalne?

Co to jest OFE? Jak działają fundusze emerytalne?

6 min read
0
1,523
pieniądze

Podstawowym celem emerytury jest zapewnianie bezpieczeństwa ekonomicznego po wycofaniu się z życia zawodowego. W Polsce system emerytalny składa się z trzech filarów, z czego pierwszy jest obowiązkowy, a pozostałe dwa są dobrowolne. Przed planowaniem swojej przyszłej emerytury warto przeanalizować wszystkie dostępne warianty. Polecanym rozwiązaniem jest założenie otwartego funduszu emerytalnego w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

Zakończenie życia zawodowego po przekroczeniu określonej bariery wiekowej jest równoznaczne z nabyciem prawa do pobierania emerytury. Jej wysokość uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od osiąganych i opodatkowanych dochodów. Duży wpływ na wysokość emerytury ma również sposób zarządzania swoimi finansami.

System emerytalny w Polsce

Polski system emerytalny składa się z trzech filarów:

 •         I filar tworzy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który zarządzany jest przez ZUS,
 •         II filar tworzą otwarte fundusze emerytalne (OFE),
 •         III filar opiera się na: indywidualnym koncie emerytalnym (IKE), indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKEZE) oraz pracowniczym programie emerytalnym (PPE).

Co istotne, I filar jest obowiązkowy, natomiast II i III filar są dobrowolne. Wysokość emerytury z I filaru uzależniona jest przede wszystkim od wysokości opodatkowanych dochodów. Natomiast w ramach II filaru każdy może sam wybrać sobie towarzystwo ubezpieczeniowe, które będzie prowadziło jego otwarty fundusz emerytalny. Z kolei III filar w polskim systemie emerytalnym jest najmniej popularną formą oszczędzania na emeryturę. Tego typu rozwiązania bardzo często są oferowane przez pracodawców w ramach funduszu pracowniczego.

Czym jest otwarty fundusz emerytalny?

W świetle przepisów otwarty fundusz emerytalny jest osobą prawną, która zarządzania jest przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Osoby, które decydują się na ulokowanie swoich środków w OFE, stają się posiadaczami jednostek rachunkowych, których wartość uzależniona jest od wartości rynkowej aktywów.

Osoby, które chcą przystąpić do OFE muszą zawrzeć umowę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. Przed tym jednak warto sprawdzić opinię na temat danego ubezpieczyciela oraz zapoznać się z prowadzoną przez niego polityką inwestycyjną.  Jeśli już podpiszemy umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym warto pamiętać o tym, że mamy prawo do informacji o środkach zgromadzonych na indywidualnym rachunku. Przy czym ważne jest również to, że do funduszu emerytalnego można przystąpić w ciągu 4 miesięcy od podjęcia pierwszej pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej.

Prawa i obowiązki członka funduszu emerytalnego

Członek funduszu emerytalnego może wskazać osoby, na rzecz, których w przypadku jego śmierci zostaną wypłacone zgromadzone środki. Ma on również prawo do pozyskiwania informacji o:

 •         statucie funduszu emerytalnego,
 •         wynikach działalności inwestycyjnej funduszu,
 •         ryzyku inwestycyjnym funduszu,
 •         rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu,
 •         wysokości opłat pobieranych od członków funduszu,
 •         wartości lokat funduszu,
 •         kosztach pokrywanych z aktywów funduszu.

Natomiast na liście obowiązków członka funduszu emerytalnego znajduje się:

 •         obowiązek informowania funduszu o zmianie stosunków majątkowych w małżeństwie,
 •         obowiązek informowania funduszu o zmianie danych: nazwiska, dokumentu tożsamości, adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego.

Załaduj więcej komentarzy
Load More By admin
Load More In Inwestycje
Comments are closed.

Sprawdź również

Przewodnik po szybkim rozwodzie – jak najszybciej zakończyć małżeństwo

Rozwód to nie tylko trudna decyzja, ale także proces, który może być emocjonalnie wyczerpu…