Sukces Site Prawo i Podatki Komornik sądowy – kim jest i czym się zajmuje?

Komornik sądowy – kim jest i czym się zajmuje?

5 min read
0
650
komornik

Komornik sądowy kojarzony jest pejoratywnie, wiele osób kojarzy go wyłącznie z funkcją egzekucyjną, ale czy słusznie? Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, jego zadania są ściśle określone w polskim prawie. Sprawdź, kim jest i czym zajmuje się komornik.

Komornik sądowy pełni funkcję przy sądzie rejonowym, jak wspomniano wcześniej jest to funkcjonariusz publiczny, swoje działania wykonuje w ramach prowadzonej kancelarii komorniczej i co ważne komornik nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o wykonywaniu działalności gospodarczej.

Jakie są obowiązki komornika?

Najważniejszym zadaniem wykonywanym przez komornika jest prowadzenie postępowań egzekucyjnych. Komornik ma uprawnienia do prowadzenia spraw o roszczenia pieniężne oraz niepieniężne, a wykonuje je na podstawie tytułu egzekucyjnego lub klauzuli wykonalności nadanej przez sąd powszechny. Komornik nie może odmówić pomocy osobie, która zgłosi się do niego z takim dokumentem, a ponadto nie jest związany rejonem, więc może prowadzić postępowania egzekucyjne na terenie całego kraju. Jego celem jest dążenie do zaspokojenia wierzyciela z majątku dłużnika. W tym zakresie posiada szereg uprawnień takich jak możliwość poszukiwania majątku dłużnika, zabezpieczenie roszczeń lub tworzenie spisów faktycznego majątku dłużnika. Aby móc zapewnić zaspokojenie wierzyciela komornik niejednokrotnie ma prawo do sprzedaży w drodze licytacji składników majątku dłużnika.

Do czego jeszcze uprawniony jest komornik?

Poza jego głównym zadaniem z Ustawy o komornikach sądowych wynika, że komornik ma obowiązek sporządzania spisu inwentarza po spadkodawcy oraz zabezpieczenia spadku w postepowaniach o dział spadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia elementów masy spadkowej. Ponadto sprawuje nadzór nad dobrowolnymi licytacjami i samodzielnie przeprowadza licytacje, a nawet eksmisje komornicze.

Do tego, w wyniku nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w 2019 roku komornik uzyskał nowe uprawnienia polegające na doręczaniu pozwów i pierwszych pism procesowych w postepowaniach cywilnych. Do doręczenia komorniczego dochodzi gdy pomimo dwukrotnej awizacji pisma inicjującego postępowanie cywilne pozwany nie odbierze go, powód zostaje zobowiązany do doręczenia pisma za pośrednictwem komornika sądowego. Na potwierdzenie doręczenia i wskazanie adresu pozwanego powód ma dwa miesiące.

Kariera komornika – jak ją rozpocząć

Prawo polskie, a konkretnie Ustawa o komornikach sądowych określa szczegółowo wymagania jakie musi spełnić osoba, która chcę podjąć pracę na stanowisku komornika. Oprócz podstawowych wymagań takich jak: polskie obywatelstwo, pełna zdolność do czynności prawnych, brak karalności za przestępstwa skarbowe czy posiadanie nieposzlakowanej opinii, kandydat na komornika musi ukończyć wyższe studia prawnicze oraz odbyć dwuletnią aplikację komorniczą a następnie złożyć egzamin komorniczy. Lecz na tym nauka się nie kończy, po zdanym egzaminie komorniczym nie zostaje się automatycznie komornikiem, lecz trzeba jeszcze praktykować na stanowisku asesora komorniczego przez okres dwóch lat. Droga do celu zawodowego jest długa i żmudna, lecz w przypadku osób zdeterminowanych nietrudna do osiągnięcia.

Załaduj więcej komentarzy
Load More By admin
Load More In Prawo i Podatki
Comments are closed.

Sprawdź również

Efektywność i rozwój biznesu dzięki usługom spedycyjnym – korzyści dla firm

W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym, gdzie przedsiębiorstwa są coraz bardziej za…