Sukces Site Pieniądze Dyrektywa PSD to przeszłość. Czas na rewolucję usług finansowych

Dyrektywa PSD to przeszłość. Czas na rewolucję usług finansowych

7 min read
1
1,170
pieniadze

Od czasu kiedy została uchwalona dyrektywa PSD rynek płatności zdążył się diametralnie zmienić. Wpłynęły na to m.in. innowacje technologiczne, które przyczyniły się do znaczącego wzrostu płatności elektronicznych oraz realizowanych za pomocą urządzeń mobilnych. Pojawiły się także nowe rodzaje usług płatniczych. Wszystkie te zmiany wyprzedziły dotychczasowe regulacje prawne, które nie nadążały za rzeczywistością. Dlatego unijny ustawodawca, widząc potrzebę zaktualizowania norm prawnych, spowodował, że dyrektywa PSD została zastąpiona nową regulacją.

Pierwsze regulacje rynku usług płatniczych

Przyjęta w 2007 roku dyrektywa PSD miała za zadanie stworzyć jednolity rynek usług płatniczych na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Regulacja stała się punktem odniesienia dla norm i nadała nowy kierunek rozwoju usług płatniczych. Przyczyniła się do ujednolicenia i uproszczenia płatności międzynarodowych. Stała się także podstawą do stworzenia zdrowej i uczciwej konkurencji na rynku płatniczym, na czym skorzystać mieli zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci.

Dyrektywa unijna PSD2 – nowe fundamenty rynku płatności

Od dawna Komisja Europejska kieruje się przekonaniem, że to skala wspólnego rynku jest jego największym potencjałem. Do wykorzystania tego potencjału konieczne jest stworzenie jednakowych reguł świadczenia usług oraz ujednolicenie, zjednoczenie, gdyż obecnie jest on silnie sfragmentaryzowany. Umocnienie wspólnego obszaru płatniczego, stworzonego dzięki pierwszej dyrektywie, stało się głównym celem nowej. Unia Europejska za najmocniejsze spoiwo wspólnego rynku uważa rozwijający się prężnie sektor handlu internetowego, który wciąż radzić musi sobie z wieloma barierami. Nadal niewielu konsumentów decyduje się na transgraniczne zakupy. Wprowadzane na rynku międzynarodowym regulacje, które obejmuje dyrektywa PSD2, mają to zmienić.

Dyrektywa PSD2 – najważniejsze zmiany

Nowe technologie pozwoliły na rozwój e-commerce,a co za tym idzie – rynku płatności. Już dziś są one realizowane zarówno bezpośrednio z rachunku bankowego, jak też przez pośredników. Problemem jednak w tym drugim przypadku są zasady dostępu pośredników do konta bankowego klientów. Dotąd były one nieuregulowane i każdy z pośredników działał według własnych reguł. To stanowiło ryzyko dla bezpieczeństwa pieniędzy konsumentów. Dyrektywa unijna PSD2 ma uporządkować tę sytuację, wprowadzając standardy bezpieczeństwa – tzw. silne uwierzytelnienie klienta. Polegać ma ono na korzystaniu z wiedzy posiadanej tylko przez posiadacza danego konta, np. Hasło lub PIN czy cechy biometryczne. Zgodnie z brzmieniem nowych zapisów, dyrektywa PSD2 zabrania bankom utrudniania lub blokowania dostępu do kont płatniczych swoich klientów dostawcom usług płatniczych będących osobą trzecią (w skrócie TPP).

Dostawcy usług informacyjnych i inicjowania płatności

Rozwój rynku dla TPP jest możliwy dzięki regulacjom dotyczącym usług PIS (usługa inicjowania płatności) oraz AIS (usługa dostępu do informacji o rachunku). Regulacje mają unormować działalność istniejących już na rynku pośredników płatności. Rozwiązanie te są także na rękę dla samych konsumentów, którzy będą mogli czuć się bezpieczniej korzystając z portali agregujących dane z kilku ich kont bankowych, mając też dostęp do aktualnych informacji na temat realizowanych płatności.

Dyrektywa unijna PSD2 ma wyjść na przeciw zaistniałym na przestrzeni lat zmianom na rynku płatniczym. To odpowiedź unijnych organów ustawodawczych na nowe zjawiska w branży usług płatniczych. Państwa członkowskie mają czas do stycznia 2018 roku, aby zaadaptować nowe przepisy. Jak faktycznie wpłynie to na rozwój tego sektora oraz komfort konsumentów, będzie więc można przekonać się już niedługo.

Więcej na temat dyrektywy PSD2 oraz towarzyszącym jej zmianom na rynku usług płatniczych można przeczytać na stronie https://apilogic.pro/dyrektywa-unijna-psd2/

Załaduj więcej komentarzy
Load More By admin
Load More In Pieniądze
Comments are closed.

Sprawdź również

Efektywność i rozwój biznesu dzięki usługom spedycyjnym – korzyści dla firm

W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym, gdzie przedsiębiorstwa są coraz bardziej za…